Ericksson och häggquist Menu

Sunita Memetovic

Advokat

Bakgrund

Sunita Memetovic tog sin juriskandidatexamen 2016 vid Uppsala Universitet och arbetar nu på Advokatfirman Ericksson & Häggquist. Sunita har gedigen erfarenhet från arbete med mänskliga rättigheter och romska frågan. Hon har ingått i referensgruppen för romsk inkludering – en satsning från kulturdepartementet, arbetat med hedersrelaterad våld och förtryck samt föreläst för offentliga sektorn bl.a. åklagarmyndigheten om juridiken kopplad till romska frågan. Som kuriosa kan nämnas att Sunita är dubbel världsmästare i karate.

Inriktning

Sunita Memetovic åtar sig uppdrag som offentligt biträde i LVU-,LVM-,LPT/LRV-ärenden, vårdnadsmål, asylärenden samt målsägandebiträde. Sunita är verksam förutom i Uppsala även vid kontoret i Gävle.

Kontakta mig

018-101350